MSAS Vantage

MSAS Vantage

המכשיר המתקדם מסוגו, המאפשר אבחון מהיר, מדויק ואמין של מקור הבעיה ממנה סובל המטופל, והמלצה על פרוטוקול טיפולי לטווח המיידי והארוך – כל זאת תוך כ-20 דקות. המכשיר מכיל מאגר מידע מעודכן ובו חתימותיהם האלקטרוניות

MSAS Professional

MSAS Professional

מכשיר ה- MSAS PRO הינו מתוצרת אמריקאית, המופעל בהצלחה רבה בכל רחבי העולם. כמו שאר המכשירים של ביו-קונטרול, הוא מבוסס על טכנולוגיית ה- CEDS. מכשיר זה הינו משוכלל ביותר וכולל מס' רכיבים בלעדיים. על כן,